About Us

ทางเราได้มีประสบการในการให้คำแนะนำแก่นักกีฬาหลายประเภทมาอย่ายาวนาน หลายสิบปีดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ในเนื้อหาในเว็บของเราไม่ต้องห่วงว่าจะมีการต่อรองใดๆ กับท่านผู้อ่านทั้งนั้น และเรายินดีมากถ้าจะมีท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางด้านกีฬา จักรยานในบ้านเราให้เจริญทัดเทียมกับนานาประเทศ

เราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการดีๆ แก่ผู้อื่น ขอได้รับความขอบคุณ จากเราไว้ ณ. โอกาสนี้ครับ

ถึงท่านผู้ชม

ร่วมแบ่งปันความรู้กับเราได้ไม่ว่าท่านจะมีความรู้ทางด้าน จักรยาน หรือไม่ท่านก็สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บเราได้ตลอดเวลาทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง สมุดเยี่ยมของเราได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ความเป็นมาของ จักรยาน

จักรยาน นั้นจริงๆ แล้วมีใช้กันมาอย่างยาวนานหลายสิบ หรืออาจจะเป็นร้อยปีมาแล้ว โดยได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ นับวันนั้นยิ่งจะมีผู้ที่ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเลื่อยๆ เพราะไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน ใช้แต่แรงคนอย่างเดียวจึงมันใจได้ว่าไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอน เพียงแค่เรามีแรงปั่นก็สามารถทำให้มันเคลื่อนที่ไปได้แล้ว อีกทั้งราคาไม่แพงมาก ทุกท่านสามารถซื้อหามารับใช้ได้ จักรยาน ยอดมาก